کیهان شناسی قرآن و اهل بیت
اعجاز علمی قرآن در نجوم و کیهان شناسی

مستند داستان آفرینش جهان


مرتبه
تاریخ : یکشنبه 16 آبان‌ماه سال 1395
علامه آیت الله مرتضی رضوی

اساسی ترین اصول در کیهان شناسی اسلامی از منظر علامه آیت الله مرتضی رضوی:
در نوشته های پیشینم اصول مورد ادعایم را توضیح داده بودم. اکنون با گذشت زمان و متراکم شدن این انتقاد و پیشنهاد، برایم مسلّم شد که باید چنین کاری انجام دهم و ظاهراً تنها ارجاع به نوشته های پیشین، در این باره کفایت نمی کند، و اگر از نظر سبک روال علم و اندیشه درست باشد، دستکم از نظر فنی جای خالی آن احساس می شود. 

 

لذا عرض می کنم: انتقاد وارد و پیشنهاد نیز ضرورت دارد و آن اصول را در زیر، ردیف می کنم:

1- جهان تا به امروز، یک مرحلة «ایجاد» و «شش مرحلة بیگ بنگ» را پشت سر گذاشته است. غربیان فقط به بیگ بنگ اخیر، رسیده اند.

2- فاصله هر کدام از بیگ بنگ ها با یکدیگر 000/000/250/18 سال (با سال های زمین ما) بوده است.

3- از آخرین بیگ بنگ تا به امروز 000/000/687/13 سال گذشته است.

4- تا پایان عمر نظام کنونی جهانِ کهکشان ها 000/000/563/4 سال مانده است.

5- وقتی که رقم مذکور تمام شود (000/000/250/18= 000/000/563/4+ 000/000/687/13) نظم کنونی جهانِ کهکشان ها دچار انفجار عظیم یعنی بیگ بنگ هفتم، خواهد شد. که می توانید نام این حادثه را «پایان عمر نظم کنونی» یا «پایان عمر کهکشان های کنونی» بنامید. نه «پایان عمر جهان». زیرا جهان پس از بیگ بنگ هفتم، از نو با کهکشان های نوین،‌ به کار خود ادامه خواهد داد.

6- کره زمین ما (و نیز منظومه ما) خیلی پیش تر از بیگ بنگ هفتم، متلاشی خواهد شد، به طوری که بقیه عمرش، در ارقام نجومی کیهان شناسی، رقمی بس ناچیز است.

7- لفظ و اصطلاح «انبساط » درباره گسترش جهان، غلط و نادرست است. زیرا گسترش و بزرگ شدن جهان، انبساطی نیست بل که جهان می خورد و بزرگ می شود. و در گسترش ابدی پیش می رود.

درست است: انبساط و انقباض در جهان هست، اما همگی حوادث «موردی» و «منطقه ای»‌ هستند و ربطی به اصل گسترش جهان، ندارند. همان طور که تولد و مرگ کهکشان ها و منظومه ها، همگی مانند «سلول های بدل ما یتحلل» بدن انسان، در مسیر بدل ما یتحلل پیکر جهان، هستند. با این فرق که مجموعه بدن انسان روزی از بین می رود. اما پیکر جهان همیشه هست و هرگز از بین نخواهد رفت.

و به عبارت دیگر: انبساط ها و انقباض هائی در متن جهان رخ می دهند. اما همگی حوادث موردی هستند و ربطی به اصل گسترش جهان ندارند.

8تغذیه جهان: (که می خورد و بزرگ می شود) عبارت است از «ایجاد مداوم و ابدی در مرکز جهان». همان «ایجاد» که در آغاز پیدایش جهان، جهان اولیه (ماده اولیه) را به وجود آورد، همچنان (در ادامه وجود جهان، و گسترش و بزرگ شدن جهان)‌ در مرکز جهان فعال است و تا ابد نیز فعال خواهد بود.

9- انرژی ها و مواد که به طور مداوم در مرکز جهان، ایجاد می شوند، در یک نظم و نظام «رشته رشته» ای در کنار هم، به اطراف می روند.مانند تغذیه هندوانه از خاک. با این فرق که هندوانه از یک جانب خود، می خورد اما جهان از مرکز خود.

10- جهان تحت قانون «جاذبه و دافعه» نیوتون اداره نمی شود. و در نظام مدیریتی جهان، جاذبه ای وجود ندارد. بل که فقط یک نیرو وجود دارد و آن «دافعه» است. که آن تغذیه مذکور فشار می آورد و در اثر آن فشار هم جهان اداره می شود و هم بزرگ می گردد.

11- همه چیز که در جهان وجود دارند، یا به وجود می آیند، همگی (اعم از ماده و انرژی) تحت فشار عظیم قرار دارند. فضا و مکان، تغییر مداوم و زمان، همه مولود این فشار هستند.

12- جهان (مانند یک تنة درخت که مثلاً‌ در هر سال یک قشر حلقه وار در آن پدید می آید) در هر نبأ عظیم = بیگ بنگ، یک قشر کروی پدید آورده که «سماء = آسمان» نامیده می شود. و یک آسمان نیز در همان مرحله «ایجاد اولیه جهان» بوده. اکنون هفت سماء‌ کروی دارد.همه کرات، کهکشان ها و فضاهای فواصل آن ها (که پر از انرژی هستند) همگی محتوای آسمان اول را تشکیل می دهند.

13- در این بیگ بنگ (نبأ عظیم) که در پیش روی جهان است و پس از 000/000/563/4 سال فرا خواهد رسید، جهان دارای هشت قشر‌ (هشت آسمان، هشت سماء) خواهد بود. که «وَ یَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّکَ فَوْقَهُمْ یَوْمَئِذٍ ثَمانِیَة».

14- کره زمین ما بتدریج به طور مداوم، - اما خیلی بطیئ- کوچک می شود: «الم تروا انّا ناتی الارض و ننقصها من اطرافها».

این چهارده اصل مشخص و معین، اصولی هستند که من از قرآن و احادیث اهل بیت(ع) استخراج کرده و اعلام کرده ام.


مرتضی رضوی

12/8/1389ه، ش.

26/11/1431ه، ق.

مطالب مرتبط:

 

آیت الله مرتضی رضوی و استیون هاوکینگ؟

سرقت عالیجنابان در ساحت علم و دانش

 دانلود کتاب تبیین جهان و انسان

 دانلود کتاب قرآن و نظام رشته ای جهان

 دانلود کتاب با دانشجویان فیزیک و کیهان شناسی

 تبیین جهان و سرقت علمی آکادمی های غربی

 جاذبه نیوتون در بایگانی تاریخ

 دانش فیزیک در خدمت مکتب

 هاوکینگ و مرگ فلسفه ها

 جنگ زرگری هاوکینگ و توروک

 انقلابی در نظریه کیهان شناسی

 اساسی ترین اصول در کیهان شناسی

 پاسخ به ده پرسش در باره کیهان شناسی

 کیهان شناسی غربی در بن بست

 تفسیر قرآن و احادیث بر مبنای علوم تجربی غربی صحیح است؟
طبقه بندی:
ارسال توسط صادق
آخرین مطالب